This project is read-only.
AytacWebInstaller

Dosya indirme ve kur oluşturma projesi

-- FTP Desteği
-- ZIP Desteği
-- Icon ve kısayollar


Proje deneyimleri
  • Zip oluşturma açma
  • Dosya parçalama
  • Dosya oluşturma silme
  • Dizin oluşturma silme
  • INI dosya iletişimi
  • Sınıf oluşturma
  • Client (İstemci) dosya indirme, yükleme

Last edited Jan 2, 2015 at 10:46 PM by AytacSunar, version 3